Høringssvar                                                                                       Tersløse, 5. sept. 2022

Det offentliggjorte budgetforslag for årene 2023-2026 giver anledning til følgende kommentarer fra Tersløse og Omegns Byforening, lokalråd.

Budgetforslaget er på alle måder et forslag, der bærer præg af en presset økonomi, hvilket giver anledning til forslag om besparelser på alle områder.

Vi er i foreningen fuldt ud klar over, at Danmark har en svær modspiller for øjeblikket i den stigende inflation.

Men det aktuelle budgetforslag nøjes ikke med at udvise tilbageholdenhed med dertil hørende besparelser. Det er et forslag, som sætter al udvikling i den nordlige del af kommunen i stå.

Vi ser ikke besparelser som eneste værktøj til at komme ud af økonomiske kriser. Investeringer er et andet værktøj. Investeringerne skal blot lægges de rigtige steder.

For den nordlige del af kommunen er det i dag et faktum, at kommunen med udstykningen på Pilegårdstrekant har særdeles svært ved at få investorerne til at tilvælge projektet.

Der er ingen tvivl om, at det bl.a. hænger sammen med stigende priser på byggematerialer mv, men den dårlige infrastruktur i området spiller ganske sikkert også en rolle.

Dette må vi i hvert fald antage, efter at Dansk Industri´s årsrapport om erhvervsvenlighed er offentliggjort.

Her kan man se, at Sorø kommune er røget fra en plads som nr. 49 blandt alle kommuner i 2021, til nu at være på en 81. plads i 2022, når det gælder infrastrukturer og transport.

Vi bemærker også, at Sorø kommune er gået fra en samlet 7. plads i 2020 til en plads som nr. 47 i 2022. Det er et fald på 40 pladser på 2 år, hvilket er foruroligende.

Et så stort projekt som Pilegårdstrekanten, der er gået i dvale, er et projekt, der ikke kun stopper den lokale udvikling. Det koster kommunen penge i form af tabte skatteindtægter og grundsalg.

Den nordlige del af kommunen bliver, i daglig tale, omtalt som ”den fattige del af kommunen”.

Det er korrekt, at vi huser flere borgere på overførselsindkomster, flere socialt belastede familier, flere borgere med lavindkomst m.m., end man gør i den sydlige del af kommunen.

Sorø Kommune og ikke mindst den nordlige halvdel har brug for ressourcestærke, velfungerende borgere som bidrager solidt med skatteindtægter til kommunen, og som genererer selvkørende børn til vores daginstitutioner og skoler. En forbedret infrastruktur vil klart øge tiltrækningen af nye borgere i Dianalund området

Endvidere er det vigtigt, at vi fastholder de eksisterende virksomheder og det gode handelsliv i byen, samt at Dianalund er et attraktivt område for nye virksomheder at etablere sig i.

Vi ser endvidere, at Tersløse stadig kæmper med utålelige trafikproblemer.

Vores saneringer er stadig ikke færdiggjort. Der er etableret bump i den nordlige del af byen, men den sydlige og vestlige del mangler stadig byporte og bump.

Den seneste trafiktælling fra 2020 viser en daglig trafik på 7.900 køretøjer. Ingen andre veje i Sorø er belastede i nær samme omfang som Holbergvej i Tersløse, og der er er ingen anden reel løsning end at flytte trafik ud af byen.

Det koster penge at etablere en ny vej. Men det koster også at lade være, både i tabte indtægter for kommunen og i velfærd for beboere i området.

Efter et besøg i byen for nylig måtte borgmesteren sande, at mulighederne for at etablere en brugbar cykelsti er ikke eksisterende.

Da vi først er lovet trafikmålinger, når alle saneringer er etableret, har vi desværre ingen aktuelle tal at forholde os til, men intet tyder på, at mængden af trafik er reduceret.

Inflationen kan vi ikke ændre på, men mens vi venter på bedre tider, skal vi gøre Dianalund og omegn så attraktiv som mulig.

Fasthold derfor omfartsvejen i kommunens budget.

På vegne af bestyrelsen i Tersløse og Omegns Byforening

Joachim Lindhardt Frisk, formand.

Categories:

Tags: