Referat af mødet d. 9. april 2024 med Simon S. Jakobsen, Leder af Plan og Byg i Sorø
kommune, angående eventuel udrulning af fjernvarme i Tersløse, samt den fejl, der er begået
ved at udlægge bl.a. Tersløse til potentielt fjernvarmeområde (en grønskravering på et kort
der bruges af energistyrelse til at se om folk bor i et område, der er berettiget til at kunne få
et tilskud, til en grønnere og mere klima venlig varmeomstilling), før det var politisk vedtaget
(som det først blev på kommunalbestyrelses mødet d. 13. december 2023), hvilket
umiddelbart hindrede borgerne i at opnå tilskud fra statens (Energistyrelsens)
varmepumpepulje til imødekommelse af en grønnere opvarmning til gavn for klimaet.

Referat af mødet om Potentiel fjernvarme i Tersløse samt afslag til varmepumpepuljen for flere

Categories:

Tags: