Onsdag aften overværede Lil kommunalbestyrelsesmødet, primært med henblik på at følge behandlingen af punktet om fjernvarmeplanerne i Sorø kommune.

Vi var blevet klar over, da punktet kom på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet, at Tersløse nu pludselig var blevet en del af fjernvarmeplanen, altså at man arbejder på, at Tersløse også skal have fjernvarme.

Dette er sket, uden at hverken kommunen eller Affald plus har kommunikeret med eller meldt noget ud til borgerne.

Det blev på mødet vedtaget at følge planen, så Tersløse er nu med i planerne.

Man skal dog være klar over, at der kan komme mange bump på vejen, så der er ingen sikkerhed for, at det ender med, at projektet kan føres ud i livet.

MAN SKAL DOG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ…..

At planerne betyder, at man vil få afslag på tilskud fra regeringens varmepumpepulje, hvis man søger om dette.

Jeg har, torsdag d. 14/12, sendt nedenstående åbne brev til politikerne. Brevet er tillige sendt til pressen.

Åbent brev

Categories:

Tags: