Høringssvar                                                                                       Tersløse, 5. sept. 2022 Det offentliggjorte budgetforslag for årene 2023-2026 giver anledning til følgende kommentarer […]