Kære Byforeningsmedlemmer

1000 tak til alle jer, som i årets løb har støttet op om foreningens arrangementer. En forenings opstart
og første leveår er sjældent nemt. Der dukker altid uforudsete opgaver op, som kræver stillingtagen.
Året gik på hæld med masser af juletravlhed. Med kommunens godkendelse fik vi rejst et ”flydende”
juletræ i gadekæret over for kirken. En lille hyggelig påmindelse til de forbipasserende om, at julen
stod for døren.


Året blev afsluttet med et hyggeligt julearrangement i haven hos Benny og Laila. Vejrguderne havde
sørget for at pynte med julesne og rigelige frostgrader. Trods frosten leverede Benny levende
julemusik og sang, mens børnene bagte snobrød og de voksne nød musikken og ønskede hinanden god
jul.


Julecafeen diskede op med varme æbleskiver, diverse drikkevarer og lidt terningekast, som gav de
heldige vindere en lille pose godter. Et dejligt arrangement, som vi kunne ønske flere havde besøgt.
Vores opfordring er derfor: Mød op og deltag eller vær med til at arrangere nogle arrangementer –
også meget gerne som hjælpere.
Bestyrelsen vil i begyndelsen af året fremkomme med en plan for foreløbige arrangementer. Så hold
godt øje med vores hjemmeside www.tersloese.dk.


I er meget velkommen til at kontakte os med forslag og ønsker. Det kan være arrangementer,
udsmykning, byforskønnelse – ja, simpelthen alt, der måtte falde jer ind.
Derfor: Glæd jer til 2023 og de nyheder som vi håber, vi kan præsentere i løbet af året, der kommer.

Med disse ord ønsker Tersløse Byforening alle et rigtig godt og aktivt nytår

Nytårsopfordring: Spørg din nabo om han/hun kender til Tersløse Byforening

Categories:

Tags: