Kære alle medlemmer i Tersløse Byforening.


Vi skriver til jer, da vi er ved at tilrettelægge en årsplan for aktiviteter i Tersløse
Byforening.


Nogle af aktiviteterne har været afholdt for første gang i 2022, mens andre gode
aktiviteter og ideer desværre ikke kom i gang. Der manglede folk, og der blev ikke
fulgt hurtigt nok op og fastsat en dato til disse forslag, som derfor endte med at “løbe
ud i sandet”. Meget ærgerligt for ideerne og intensionerne var gode.
Derfor finder vi det vigtigt at få nogle flere byforenings-medlemmer til at deltage
som tovholdere, arrangørere og hjælpere i de kommende arrangementer eller i helt
nye tiltag. Aktive medlemmer og fastsættelse af datoer er således vigtige, for at
aktiviteterne bliver til noget, vi sammen kan glædes med og over.


De forhåbentlig mange, der melder sig, vil snarest høre tilbage, så vi kan udmelde en
foreløbig beskrivelse af aktiviteterne samt en dato i en husomdelt aktivitets-pjece for
året 2023. Pjecen vil tillige blive tilgængelig på Tersløse Byforenings hjemmeside.
Det er faktisk hyggeligt at kunne mødes i en lille by som Tersløse.


Til det flotte julehygge-arrangement hos Laila og Benny d. 16. december 2022
mødtes eksempelvis nogle borgere for første gang, selv om de har boet i byen i helt
op til 37 år.


Det I helt præcist skal gøre er blot at melde jer under fanerne til en eller flere af de
aktiviteter, der er nævnt herunder eller som en hjælpende hånd generelt. Så vil
bestyrelsen vende tilbage til jer.


Foreløbige forslag til Aktiviteter i Tersløse byforening 2023:
Tersløse markedsdag med Cafe d.13. maj på plænen foran Tersløsegård.

Grill-hygge arrangement d. 26. maj.


Med indvielsen af “Udsigten”, (der er/bliver en møde- og hyggeplads med venligt
udlånt græsstykke og bord/bænk sæt), beliggende bag ved Lil og Svantes ejendom på
Holbergsvej nr. 106. (Der er en smuk udsigt over markerne ned til skoven).

Plæne-Banko d. 2. juni.


Nørkledag d. 11. juni, for dem der kan lide at hækle eller strikke eller som bare
synes, at det kunne være hyggeligt at få snakket og byttet opskrifter mm.


Sankt Hans bål med Cafe på Tersløsegård d. 23. juni


Byforeningens medlems-sommerfest d. 12. august.


Høst-Marked d. 23. september med bytte & salg af planter, frø og produkter af
forskellig art mm., samt Cafe på plænen foran Tersløsegård.


Juletræstænding v/gadekæret, fakkeloptog til Laila & Benny, der holder Julehygge
med Cafe og musik mm. d. 2. december.


Børne aktiviteter, meget gerne et eller to arrangementer, datoer ??
Kortspil/brætspil, kunne eksempelvis være whistturnering, skakturnering etc.
Listen er ikke udtømmende. I er meget velkomne til at komme med yderligere
forslag.


Nogle af datoerne er fastlagt af forskellige hensyn og årsager af Tersløse Byforenings
bestyrelse.


Mere info om alle arrangementerne kommer, når det vides helt præcist hvem, der
deltager i at hjælpe, tilrettelægge og afvikle mm..


Vi ser frem til mails fra jer, så de forskellige arrangementer kan afvikles til glæde for
store og små i Tersløse og omegn.


Det er vigtigt, at I svarer inden d. 3. februar, så der kan fordeles opgaver mm.,
hvorefter aktivitets-pjece for året 2023 kan trykkes.


Tilmeldingen foregår ved at skrive, hvad man ønsker at hjælpe til med samt
eventuelle forslag og maile det til Kurt på: formand@tersloese.dk

Med de venligste og meget opfordrende hilsener 🙂
Bestyrelsen
Tersløse Byforening

Categories:

Tags: