Stor forsamling til indvielse af "Udsigten"

Så blev “Udsigten” indviet.

Den 26. maj 2023 afholdt Byforeningen indvielse af “Udsigten”, som vi meget håber på vil blive et attraktivt mødested/hyggested for Byforeningens medlemmer.

Fremmødet til indvielsen var pænt og Byforeningen trakterede de fremmødte med lidt snacks og drikkelse. “Udsigten” lever klart op til sit navn, og hyggesnakken kom hurtigt i gang.

Formanden opfordrede i sin velkomst til, at det dejlige område, som venligst er stillet til rådighed af Lil og Svante, vil blive benyttet som det, det er tiltænkt, nemlig et hyggested, hvor man i fred og ro – alene eller i fællesskab med andre Tersløse-borgere – kan hygge, sludre, grille, spille osv. Det er som nævnt et privat område og skal derfor som sådan behandles med respekt.

I de tilstødende folde er der fritgående grise og får, som man gerne må tale med, men under ingen omstændigheder fodre med andet end det græs, der er på området.

På pladsen er opsat et lille skilt med ordensregler.

Der er placeret et stort bord-bænkesæt samt affaldsspande med sorteringsmuligheder, som vi kender det.

Vel mødt på “Udsigten”

Kurt

Formand for bestyrelsen

PS: Byforeningen er gerne behjælpelig, når I har ønsker/forslag til arrangementer på “Udsigten”. Bare kontakt os.

Categories:

Tags: