generalforsamling i Tersløse

I henhold til foreningens vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes den første tirsdag i november. Derfor afholdes generalforsamling i Tersløse og Omegns Byforening tirsdag d. 7. november 2023 kl. 19:00 i Tersløse Sognegård.

Dagsorden for generalforsamlingen:

Formanden byder velkommen

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formanden fremlægger årsberetningen

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kurt Skytte, Svante Svanhof og Jens Jørgen Eriksen modtager genvalg.

Brian Olsen og Joachim Frisk ønsker ikke genvalg.

Revisor Ole West modtager genvalg.

6. Valg af suppleanter

Lil Svanhof og René Søby modtager genvalg.

7. Forslag om nedsættelse af kontingentet

8. Indkomne forslag

9. Næste års arrangementer

10. Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til formand Kurt Skytte på mail: formand@tersloese.dk.

Der vil være kaffe, te og lidt mundgodt til generalforsamlingen. Vel mødt.

Categories: